GNU/Linux kullanıcı grubu nedir?

GNU/Linux nedir?

GNU/Linux hareketinde LKG'lerin rolünü tam olarak anlamak, GNU/Linux'u neyin eşsiz yaptığını da anlamaya yardımcı olur.

Bir işletim sistemi olarak GNU/Linux güçlüdür – ama yazılım geliştirme üzerine bir idea olarak daha da güçlüdür. Linux özgür işletim sistemidir. GNU Genel Kamu Lisansı altında lisanslıdır. Yani kaynak kodu, ebediyen herkesin kullanımına açıktır. Linus Torvalds ve diğer kilit geliştiricilerin teknik yönlendirmeleri altında dünya genelinde yapılanmamış programcılar grubu tarafından sürdürülür. Bir hareket olarak GNU/Linux'un merkezi yapısı, bürokrasisi veya işleyişini yönetecek başka idari birimi yoktur. Bu durum elverişli olduğu kadar, insan kaynaklarının dağılımı, etkili savunma, halkla ilişkiler, kullanıcı eğitimi ve yetiştirmesi alanlarında meydan okuyucudur.

(This HOWTO credits the Free Software Foundation's GNU Project as the crucial motive force behind creating and furthering a free aka open source integrated system. Thus, it refers to "distributions" comprising the GNU operating system atop the Linux kernel as "GNU/Linux". Yes, the term is awkward, and FSF's request for credit isn't widely honoured; but the justice of FSF's claim is obvious.)

GNU/Linux nasıl eşsizdir?

GNU/Linux'un özgür yapısının değişme ihtimali düşüktür. Bu iyi bir şeydir. GNU/Linux, insanlar istedikleri gibi gelip gitmekte özgür oldukları için tam olarak çalışmaktadır. Özgür programcılar, mutlu programcılar ve verimli programcılardır.

Ancak bu gevşek yapı, yeni kullanıcıyı şaşırtabilir. Destek, yetişme veya eğitim için kime başvurulmalıdır? GNU/Linux'un ne için uygun olduğunu nereden bilecektir?

Büyük oranda, buna LKG'ler cevapları vermektedir ki, bu yüzden LKG'ler hareket için hayati önemdedir. Sizin şehrinizde, köyünüzde, metropolünüzde Linux Holdingin "bölge ofisi" bulunmamaktadır. LKG, çok uluslu bir şirketin bölge ofislerinin yaptıkları pek çok işi üstlenmektedir.

GNU/Linux, kaynaklarını yerleştirmek, kullanıcılarını eğitmek ve ürünlerini desteklemek için merkezi yapıya veya bürokrasiye sahip olmayıp, sıkıntıya girmediği için eşsizdir. Bu işler internet, danışmanlar, VAR'lar, destek şirketleri, yüksek okullar ve üniversiteler gibi çeşitli yollardan halledilmektedir. Ancak, giderek artan bir şekilde, dünyanın pek çok yerinde bu işleri LKG'ler yapmaya başlamıştır.

Kullanıcı Grubu nedir?

Bilgisayar kullanıcıları grupları yeni değildir. Aslında kişisel bilgisayar tarihinin merkezini oluştururlar: Mikrobilgisayarlar, büyük oranda, elektronik, amatör telsiz ve diğer meraklı kullanıcı gruplarının, meblağı karşılanabilir, kişisel hesaplama kaynaklarına erişim talep etmelerinden dolayı gelişmişlerdir. IBM gibi devler PC'nin iyi ve kar edilebilir bir şey olduğunu keşfettiler ama ilk yüreklendirme halkın içinden gelmiştir.

ABD'de kullanıcı grupları zaman içerisinde değişmiştir - çoğu kötüye doğru. Tüm zamanların en büyük kullanıcı grubu, Boston Bilgisayar Topluluğunun (Boston Computer Society) mali sorunları ve feshi geniş yankı uyandırmıştır. Ama o zamandan beri ABD'de bir çok kullanıcı grubu üye sayılarının azaldığını görmüştür. Amerikalı kullanıcı grupları en iyi dönemlerinde, gazete çıkarmış, paylaşılan yazılım ve disket kütüphaneleri kurmuş, toplantılar yapmış ve sosyal etkinlikler düzenlemiş ve bazen elektronik bülten panelleri işletmişlerdir (BBS'ler). Internetin gelişmesi ile kullanıcı gruplarının sağladığı pek çok hizmet, CompuServe ve Web gibi şeylere geçmiştir.

Öte yandan GNU/Linux'un yükselişi halkın interneti keşfetmesi ile çakışmakta ve bu sayede güçlenmektedir. İnternet daha popüler hale geldikçe, GNU/Linux'da popülerleşmiştir. İnternet, GNU/Linux'a yeni kullanıcılar, geliştiriciler, satıcılar sağlamıştır. Yani geleneksel kullanıcı gruplarını yokoluşa sürükleyen güç, GNU/Linux'un ilerlemesine ve sadece onunla ilgilenen yeni grupların oluşmasına ilham kaynağı olmuştur.

LKG'ler ile geleneksel kullanıcı grupları arasındaki farkı gösterebilmek için; geleneksel kullanıcı gruplarının, toplantılarda üyelerinin dağıttıkları yazılımların neler olduklarını yakından izlemeleri gerektiği örneğini verebiliriz. Sınırlandırılmış özel mülk yazılımların, yasadışı kopyalanmaları kesinlikle gerçekleşmiş olmasına rağmen, resmi olarak onaylanmıyordu - iyi bir sebeple. LKG toplantılarındaysa, bu düşünce yapısı uygulanamazdı bile: yasak olmanın çok uzağında, GNU/Linux'un kısıtsız kopyalanması LKG'nin birincil hedeflerinden birisi olmalıdır. Aslında, GNU/Linux'un isteğe bağlı olarak gayet yasal bir şekilde çoğaltılabilmesine uyum sağlamakta zorluk çeken geleneksel kullanıcı grupları ile ilgili fıkra gibi kanıtlar mevcuttur.

Uyarı

Bazı GNU/Linux dağıtımcıları, GNU/Linux'u umumi dağıtıma izin vermeyen koşullara sahip özel mülk yazılım paketleri ile bağdaştırmaktadırlar. İkilemde kaldığınızda lisans koşullarını kontrol ediniz. LKG'lerde, dağıtım kısıtlaması olan her türlü özel mülk yazılımın kopyalanmasının teklif edilmesi veya talep edilmesi mümkün olduğunca engellenmelidir ve tüm çevrimiçi GNU/Linux kullanıcı forumlarında, yasal sebeplerden konu dışı olarak ilan edilmelidir.

Özet

GNU/Linux hareketinin büyüyebilmesi için, diğer gereksinimlerin yanısıra, LKG'ler çoğalmalı ve başarıya ulaşmalıdırlar. GNU/Linux'un olağandışı tabiatı gereği, LKG'ler; IBM, Microsoft ve Sun gibi bazı büyük bilgisayar şirketlerinin "bölge ofisleri"nin sağladığı bazı hizmetleri sağlamalıdır. LKG'ler GNU/Linux kullanıcılıarını eğitmeli, desteklemeli ve yetiştirmelidir, GNU/Linux danışmanlarının eşgüdümünü sağlamalı, bilişim çözümü olarak GNU/Linux'u savunmalı ve hatta yerel gazeteler için aracılık yapmalıdır.