X.Org Altında yapılandırma

(Kenan Bektaş tarafından gönderilmiştir)

Elo TouchSystems 2216 AccuTouch® USB Touch-Monitor için bir xorg.conf örneği:

Section "InputDevice"
  Identifier "elo"
  Driver "elo"
  Option "AlwaysCore"
  Option "MinX"     "300"
  Option "MaxX"     "3700"
  Option "MinY"     "300"
  Option "MaxY"     "3700"
  Option "ScreenNumber" "0"
  Option "ButtonNumber" "1"
EndSection