Aygıtın Yapılandırılması

Dokunmatik ekranlar XF86Config dosyasının (çoğunlukla /etc/X11/XF86Config veya /etc/XF86Config) Xinput bölümünde yapılandırılırlar. İlk olarak /usr/X11R6/lib/modules/ dizininde bulunması gereken aygıt sürücüsü modüllerinin (yukarıda bahsedilen aygıtlar için bunlar xf86Elo.so ve xf86MuTouch.so dosyalarıdır) varlığını kontrol edin. Ardından XF86Config dosyasına baktığınızda aşağıdaki gibi bir bölüm görmelisiniz:

Section "Files"
...
ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
...
EndSection

X sunucusu tarafından modülün yüklenebilmesi için aşağıdaki gibi bir bölüm olmalıdır:

Section "Module"
 Load "xf86Elo.so"
EndSection

Burası hassas bölümdür. X aygıt hakkında bazı parametrelere ihtiyaç duyar. Bununla ilgili bölüm aşağıdaki gibi olmalıdır (ayrıntılı bilgi için XF86Config kılavuz sayfasına bakabilirsiniz):

Section "Xinput"
 SubSection "Elographics"
#the entry for a MicroTouch device would be SubSection "MicrotouchFinger"
 Port "/dev/ttyS1" # for a device at serial port 2
 DeviceName "TouchScreen" #could be any unambiguous name
 MinimumXPosition 300
 MaximumXPosition 3700
 MinimumYPosition 300
 MaximumYPosition 3700
 UntouchDelay 10 #not supported with MuTouch
 ReportDelay 10 #not supported with MuTouch
 AlwaysCore #activates the device on startup
 EndSubSection
EndSection

MinimumXPosition gibi değerler elbette kurmaya çalıştığınız donanıma özeldir (yani dokunmatik ekranın monitörünüze göreceli konumu ile ilgilidir). Bu değerler monitörünüzün (0,0) ve (xmax,ymax) noktalarının (xmax ve ymax Xserver için seçtiğiniz çözünürlüğe bağlıdır, 1024x768 gibi) dokunmatik ekranınızda nereye eşlendiğini gösterir. Aygıt sürücüsü bu değerleri okur ve diğer koordinatlara genişletir. Örnek bir durum şöyle gösterilebilir:

 ------------dokunmatik ekran alanı--------------
 I                                              I
 I  #######görünebilir ekran alanı############  I
 I  #x                                       #  I
 I  # (0,0)                                  #  I
 I  # (MinimumXPosition,MinimumYPosition)    #  I
 I  #                                        #  I
 I  #                                        #  I
 I  #                                        #  I
 I  #                                        #  I
 I  #                                        #  I
 I  #                                        #  I
 I  #                                        #  I
 I  #     (MaximumXPosition,MaximumYPosition)#  I
 I  #                             (xmax,ymax)#  I
 I  #                                       x#  I
 I  ##########################################  I
 I                                              I
 ------------------------------------------------

Bu haritalama deneme yanılma metoduyla yapılabileceği gibi aygıtın ham çıktısını okuyarak da yapılabilir (seri port programlama bilgisi gerekeceğinden Linux Seri Port Programlama NASIL belgesine ihtiyacınız olabilir). EloTouch ve MicroTouch için bu belgenin yazarı tarafından hazırlanmış basit bir aracı http://touchcal.sourceforge.net adresinden indirebilirsiniz.