Ek Bilgi

Wong Yeow Sen XFree86 4.2'de yapılandırma seçeneklerinin isimlerinin değiştiğini bildirdi (en azından Red Hat 7.3'de). Eğer bölmelendirme değerleriniz ayrıştırılmıyorsa aşağıdakini deneyin:

...
  Option "MinX"   "100"
  Option "MaxX"   "4000"
  Option "MinY"   "100"
  Option "MaxY"   "4000"
...