Gereksinimler

Bu NASIL belgesi için aşağıdakilere sahip olduğunuzu kabul edeceğim:[54] Diğer Linux dağıtımları da TimeSys Linux ile uyumludur ama bence en uyumlu dağıtım RHL9'dur.

[55] Diğer sürümler de elbette çalışmalıdır ama ben bu sürümü denedim. TimeSys çekirdeğini güvenlik yamaları ile güncellediğinden son sürümü kullanmanızı öneririm.