SquashFS Araçları

mksquashfs'i Kullanmak

mksquashfs sıkıştırılmış dosya sistemleri yaratmak ve varolan dosya sistemlerine yeni veri eklemk için kullanılan bir araçtır. Komut satırından kullanımı aşağıdaki şekildedir:

bash# mksquashfs kaynak1 kaynak2 ... hedef [options]

 • kaynak1, kaynak2, vb: sonuçtaki dosya sistemine eklenecek göreceli ya da tam yolu verilmiş dosya veya dizinler
 • hedef: sıkıştırılmış dosya sisteminizin oluşacağı sıradan bir dosya (dosya sistemi görüntü dosyası) veya bir block aygıtı (/dev/fd0 veya /dev/hda3 gibi)

mksquashfs'in ön tanımlı davranışları hakkında notlar:

 • Yeni oluşturulan dosya sistemine veya varolan bir sisteme dosya eklenirken tekralanan dosya isimleri için mksquashfs öntanımlı olarak yeniden isimlendirme yapar: eğer bir dizinde text isimli bir dosya varsa aynı dizine eklenecek aynı isimli dosyalar text_1, text_2 olarak yeniden isimlendirilir.
 • Tekrarlanan dosyalar kaldırılır, böylece sadece tek bir fiziksel örnek bulundurulmuş olur (SquashFS 2.x'den itibaren bu özellik -no-duplicates parametresi kullanılarak iptal edilebilir.).
 • Eğer hedef daha önceden varolan bir SquashFS dosya sistemini gösteriyorsa kaynaklar mevcut kök dizinine eklenecektir. Bir sonraki bölümdeki tabloda bunun nasıl değiştirilebileceğini bulabilirsiniz.
 • Eğer tek bir dosya ya da dizin kaynak olarak verişmişse yeni yaratılacak dosya sisteminin kök dizini o olacaktır. Eğer iki veya daha fazla kaynak belirtilirse onlar kök dizinin alt dizinleri olurlar.
 • Oluşturulan dosya sistemi 4 Kb'lık parçalar ile doldurulur. Bu dosya sisteminin block aygıtı olarak kullanılabilmesi için gereklidir. Eğer buna ihtiyacınız olmadığından gerçekten eminseniz bu özelliği -nopad parametresini kullanarak iptal edebilirsiniz.

Bir sonraki bölümde mümkün olan bütün seçeneklerin ayrıntılarını bulacaksınız.

Komut Satırı Seçenekleri

mksquashfs için mümkün olan bütün parametreler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 11.2. mksquashfs için komut satırı seçenekleri

-2.0force mksquashfs version 2.1 to create a version 2.0 filesystem
-all-root or -root-ownedmake all files in the target file system owned by root (UID=0, GID=0)
-always-use-fragmentsdivide all files greater than block size into fragments (by the version 2.x). It will result in greater compression ratios
-b [block size]use [block size] filesystem block size (32 Kbytes default for 2.x, 128 kbytes for 3.x) - this can be either 4096, 8192, 16384, 32768, 65536 or 131072
-be or -leforce a big or little endian file system, respectively
-check-dataenable additional file system checks
-e [file1] ( [file2] ... )specify which files and/or directories to omit from the new file system that is to be created
-ef [file]specify a file which contains the list of files/directories to exclude
-force-gid [GID]set all group IDs in target file system to [GID] (can be specified as a name or a number)
-force-uid [UID]set all user IDs in target file system to [UID] (can be specified as a name or a number)
-infoprint files, their original size and compression ratio, as they are added to the file system
-keep-as-directoryif the source is a single directory, force this directory to be a subdirectory of the root in the created file system
-noappendif the destination file/device already contains a squashed file system, overwrite it, rather than append the new data to an existing file system
-no-duplicatesdo not detect/remove duplicate file names
-noD or -noDataCompressiondo not compress the data
-noF or -noFragmentCompressiondo not compress the fragments (avaliable by 2.x)
-no-fragmentsdo not generate fragment blocks (avaliable by 2.x, this will produce almost the same filesystem as 1.x did)
-noI or -noInodeCompressiondo not compress the inode table
-nopaddo not pad the resulting file system to a multiple of 4 KBytes
-root-becomes [name]can be used while appending to a pre-existing squashed file system: it will make a new root, and [name] directory will contain all pre-existing files/directories
-versionprint the version, copyright and license message
-recover [name]recover filesystem data using recovery file [name] (3.3)
-no-recoverydon't create a recovery file (3.3).
-no-exportsdon't make avaliable file system to export via NFS (3.x)
-no-sparsedon't check for sparse files (3.x)
-processors [number] set the number of CPU to create file system. By default it will be used all avaliable processors (3.x)
--read-queue [size]set input queue to [size] Mb. (Default is 64 Mb)(3.x)
-write-queue [size] set output queue to [size] Mb (3.x)
-sort [sort_file]sort files relating to priorities in [sort_file] (3.x)
-wildcardsenable the extended shell wildcards to exclude directories/files (to be used with -e)
-regexenable to use POSIX regular expressions (3.3)

Bir çok durumda sıkıştırma/block seçneklerini öntanımlı haliyle bırakmalısınız, çünkü bu değerler ile mksquashfs en iyi oranda sıkıştırma yapabilmektedir.

unsquashfs'i Kullanmak

unsquashfs sıkıştılmış dosya sistemlerinden veri çıkartılması için kullanılan bir araçtır. Komut satırı kullanımı şöyledir:

unsquashfs [options] hedef [files/directories to extract]

 • hedef: açılması istenilen sıkıştırılmış dosya sistemi

unsquashfs'in ön tanımlı davranışları hakkında notlar:

 • Eğer dosyaların nereye açılacağı belirtilmezse unsquashfs sıkıştırılmış dosya sistemini ./squashfs-root dizinine açar.
 • Eğer özellikle -f parametresi kullanılmazsa sıkıştırılmış dosya sistemi mevcut bir dizin üzerine açılmaz.
 • Komut satırından -e [file] parametresi ile açılması istenilen çoklu nesneler belirtilebilir.

unsquashfs için mümkün olan bütün parametreler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 11.3. unsquashfs için komut satırı seçenekleri

-v[ersion]print the version, licence and copyright message
-i[nfo]print the files as they are extracted from the file system
-l[ist]list the squashed file system without extracting files
-lilist files with theyr attributes as they are unsquashed (3.3)
-lllist the squashed file system files with attributes without any extraction (3.3)
-d[estination] pathspecify a destination path for unsquashed items
-f[orce]if files exist overwrite them
-s[tat]display file system's superblock informations (it can discover the file system version and the options used to compress it) (3.3)
-e[f] [extract file]list of directories or files to extract (entries given one per line) (3.3)
-r[egex]treat extract names as POSIX regular expressions (3.3)

3.x sürümünü kullanarak 1.x ve 2.x sürümleriyle sıkıştırılmış dosya sistemlerini de açabilirsiniz.