Teknikler

Bu bölümde, uzak konaklardan SMTP aktarımı sırasında döküntü postayı ayıklamanın çeşitli yollarına bakacağız. Ayrıca, bu teknikleri konuşlandırmanın bazı yan etkilerini önceden tahmin etmeye çalışacağız.