Belgenin Amacı

Bu belgede bir Posta Alıcısına, SMTP gelişi sırasında Dolaylı Spama yol açmadan spam ve kötücül yazılımdan kurtulabilme konusunda düşük tesirlilerden üstün tesirlilere kadar çeşitli yollar açıklanmıştır.

Açıklamalar doğal olarak kavramsaldır, ancak Exim MTA ve diğer konuya özgü yazılım araçları kullanılarak örnek bir gerçeklenim de sağlanmıştır. Bir takım toleranssızlıklara belge içinde yer yer değinilmiştir.