Belge içeriği hakkında

Bu belge özetle şu bölümleri içerir:

Altyapı
SMTP'ye ve SMTP sırasında yapılan filtrelemeye genel bir bakış.

Teknikler
Bir SMTP aktarımında istenmeyen postanın engellenmesinin yolları

Dikkate Alınacak Diğer Hususlar
Aktarım sırasında yapılan filtreleme ile ilgili ele alınacaklar.

Sorular ve Cevaplar
Sorularınız ve vermeye çalıştığım yanıtları.

Örnek bir Exim gerçeklenimi Exim Gerçeklenimi bölümünde ele alınmıştır.