Yönlendirilen Postalar

Aşağıdaki gibi “dost” kaynaklardan yönlendirilmiş postaları spam filtrelemenin bir sonucu olarak reddetme konusunda dikkatli olmalısınız:

  • Varsa, yedek posta alıcılarınız.Bunların döküntü postanın çoğunu zaten filtrelediğini varsayarak (bkz. Çok Sayıda Posta Alıcısı).

  • Sizin ya da kullanıcılarınızın üyesi oldukları posta listeleri. Böyle postaları yine de filtreleyebilirsiniz (bir kara delikte kaybolmaları hayati önemde olmayabilir). Ancak, postayı reddetmeniz, liste sunucusunun bu üyeyi üyelikten çıkarmasına sebep olabilir.

  • Alıcının diğer hesapları. Tekrar belirtelim, postaların reddedilmesi dolaylı spam üretecek ve/veya posta yönlendiren konaklarda sorunlara yolaçacaktır.

Son iki kaynak ile ilgili bir mantıksal çıkarım yapabiliriz: Bu iki kaynak kullanıcıya özeldir. Dolayısıyla, şu sorular akla gelir: Aklisteye alınmasını istedikleri konakları belirtebilmeleri için kullanıcılara nasıl bir imkan sunabilirim ve böyle ayrı ayrı aklisteleri sistem çapında SMTP sırasında filtreleme yaparken nasıl kullanabilirim? Eğer, çeşitli alıcılarıma bu iletiler bir yönlendirmenin sonucu olarak geliyorsa (posta listeleri buna bir örnektir), kullanacağım aklisteye nasıl karar vereceğim?

Sihirli bir reçetemiz yok. Bu durumlardan her biri birazcık çalışma yapmayı gerektirir. Alıcılarınızın herhangi birinin aklistesindeki konaklardan posta geldikçe, bunları spam sınıflamasına sokmaksızın kabul etmeye karar verebilirsiniz. Örneğin, her RCPT TO: komutunda bu alıcının aklistesinde gönderici konağın bulunup bulunmadığına bakarsınız. Eğer varsa, daha sonra reddedilmesini önlemek için bir bayrak kullanırsınız. Daha da verimli olması açısından, alıcıların aklistelerinden üretilmiş bir ortak akliste kullanabilirsiniz.

Eklerdeki gerçeklenimlerde daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.