A. Exim Gerçeklenimi

İçindekiler

A.1. Öngereksinimler
A.2. Exim Yapılandırma Dosyası
A.2.1. Erişim Denetim Listeleri
A.2.2. Yerleşikler

A.3. Seçenekler ve Ayarlar
A.4. ACL'lerin Hazırlanması - İlk Aşama
A.4.1. acl_connect
A.4.2. acl_helo
A.4.3. acl_mail_from
A.4.4. acl_rcpt_to
A.4.5. acl_data

A.5. SMTP aktarım gecikmelerinin eklenmesi
A.5.1. Basit yöntem
A.5.2. Seçimlik Gecikmeler

A.6. Grilisteleme Desteğinin Eklenmesi
A.6.1. greylistd
A.6.2. MySQL gerçeklenimi

A.7. SPF Sınamalarının Eklenmesi
A.7.1. Exiscan-ACL üzerinden SPF sınamaları
A.7.2. Mail::SPF::Query üzerinden SPF sınamaları

A.8. MIME ve Dosya türü Sınamalarının Eklenmesi
A.9. AntiVirüs Yazılımlarının Eklenmesi
A.10. SpamAssassin'in Eklenmesi
A.10.1. SpamAssassin'in Exiscan üzerinden çağrılması
A.10.2. SpamAssassin yapılandırması
A.10.3. Kullanıcı verileri ve ayarları
A.10.3.1. Exim'e "her teslimatı sadece bir alıcı için kabul et" demek istersek
A.10.3.2. SpamAssassin'e alıcının kullanıcı isminin aktarılması
A.10.3.3. SpamAssassin'de kullanıcı verilerinin ve ayarlarının etkinleştirilmesi

A.11. Zarf Gönderici İmlerinin Eklenmesi
A.11.1. Gönderici adresini imlemek için bir Transport oluşturmak
A.11.2. Giden teslimatlar için yeni bir yönlendirici oluşturmak
A.11.3. Gelen teslimatlar için redirect yönlendiricisi oluşturmak
A.11.4. İmleme Sınama ACL'si

A.12. Göndericisi Olmayan Postaların sadece Gerçek Kullanıcılar için Kabul Edilmesi
A.12.1. Alıcı posta kutuluranın sınanması
A.12.2. Boş göndericilerin system_aliases yönlendiricisinde sınanması

A.13. Yönlerdirilmiş Postaların Sınama Dışı Tutulması
A.14. Tamamlanmış ACL'ler
A.14.1. acl_connect
A.14.2. acl_helo
A.14.3. acl_mail_from
A.14.4. acl_rcpt_to
A.14.5. acl_data

Burada, bu belgede açıklanan tekniklerin ve araçların Exim Posta Aktarımcısına uyarlanması üzerinde duracağız.