SMTP aktarım gecikmelerinin eklenmesi

İçindekiler

A.5.1. Basit yöntem
A.5.2. Seçimlik Gecikmeler