SpamAssassin yapılandırması

Öntanımlı olarak, SpamAssassin raporunu ayrıntılı olarak tablo benzeri bir biçimde ya ileti gövdesine yazar ya da bir eklenti olarak iletiye ekler. Biz ise, yukarıdaki örnekte olduğu gibi X-Spam-Status: başlığına uygun kısa ve özlü bir rapor istiyoruz. Bunun olması için, aşağıdaki satırları SpamAssassin'in yapılandırma dosyasına ekleyeceğiz (/etc/spamassassin/local.cf, /etc/mail/spamassassin/local.cf, vb.):

### Rapor şablonu
clear_report_template
report "_TESTSSCORES(, )_"

Ayrıca, bir Bayes derecelendirme özelliği yerleşik olarak vardır ve öntanımlı olarak etkindir. Bunu normal olarak biz kapatacağız, çünkü kullanıcıya özel eğitilmesi gerekir, dolayısıyla SMTP sırasındaki filtreleme için kullanıma uygun değildir:

### Bayes derecelendirmesi kapalı
use_bayes 0

Bu değişikliklerin etkin olabilmesi için SpamAssassin artalan süreci olan spamd'yi yeniden başlatmalıyız.