Öngereksinimler

Bu örnekler için, Exim Posta Aktarımcısına ihtiyacınız olacak, Tom Kistner'in Exiscan-ACL yamasının uygulanmış olması tercih edilmelidir. İkisi Exim+Exiscan-ACL olarak tek bir paket halinde çoğu Linux dağıtımında, hatta FreeBSD'de bulunmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için Exiscan-ACL ana sayfasına bakınız[31].

Son gerçeklenim örneğinin birlikte çalışabildiği ek araçlar:

  • SpamAssassin - posta içeriğini ampirik yaklaşımlardan oluşmuş çok sayıda ve oldukça karmaşık araçlarla analiz eden çok popüler bir spam filtreleme aracı.

  • greylistd - Exim ile kullanmak için bu belgenin yazarı tarafından geliştirilmiş basit bir grilisteleme çözümü.

Örnekler üzerinde başka araçlar da kullanılmıştır.[31] Dağıtımın öntanımlı posta aktarımcısının Exim olması Debian GNU/Linux kullanıcılarının özelinde, Exim'i en çok tercih edilen posta aktarımcısı haline getirmektedir. Eğer siz de bir Debian (“Sarge” veya üstü) kullanıcısı iseniz, Exim+Exiscan-ACL'ye exim4-daemon-heavy paketini kurarak kavuşabilirsiniz:

# apt-get install exim4-daemon-heavy