Grilisteleme Desteğinin Eklenmesi

İçindekiler

A.6.1. greylistd
A.6.2. MySQL gerçeklenimi

Exim ile kullanmak üzere hazırlanmış çeşitli grilisteleme gerçeklenimleri vardır. Burada bunların bir kısmına değineceğiz.