Teşekkür

Sürüm tarihçesinde de bahsedildiği gibi bu belgeye geri bildirimde bulunarak, düzeltmeler yollayarak, yazımına yardım ederek bir çok kişi katkıda bulundu.

Bu belgeye sağladıkları araçlarla ve fikirleriyle katkıda bulunan bazı kişiler ve gruplar (belli bir sıra gözetilmeksizin):

  • Grilisteleme tasarımını yapan ve belgeleyen Evan Harris'e ,

  • katran çukurunun (teergrube) tasarımını yapan Axel Zinser'e ,

  • SPF, RMX++ ve diğer Gönderici Yetkilendirme Şemaları geliştiricilerine,

  • DCC, Razor ve Pyzor gibi istenmeyen eposta imza depolarını işbirliği içinde sürdüren, dağıtan ve bunları oluşturanlarlara,

  • DNS kara ve ak listelerini oluşturan ve bunları sürdüren SpamCop, SpamHaus, SORBS, CBL ve birçok diğerlerine.

  • Oldukça karmaşık ve ampirik yaklaşımlarla çeşitli spam filtreleme tekniklerini birleştirip geliştirerek büyük bir atak yapan SpamAssassin geliştiricilerine,

  • SpamAssassin ile kullanmak için Hatalı Virüs Uyarıları Filtresi listesini düzenleyen ve sürdüren Tim Jackson'a ,

  • Mükkemel Exim MTA'sını geliştiren zeki insanlar: Geliştirici Philip Hazel'e , SMTP sırasında içerik sınaması yapan Exiscan-ACL yamasını yazan Tom Kistner'e , Exim 4 Debian paketlerini hazırlayarak gerçekten iyi bir iş çıkaran Andreas Metzler'e ,

  • Bu spam salgınına karşı çıkmak için gerek fikirleri gerek yazılımları ve gerekse teknikleriyle katkıda bulunan daha bir çok kişiye,

  • Bu belgeyi okuyup uygulayarak e-postaları yararlı bir iletişim aracı olarak iyileştirecek biri olabileceğiniz için size

Teşekkür ederim.