Dikkate Alınacak Diğer Hususlar

Sistem çapında filtrelemenin bir sonucu olarak devreye giren bazı özel durumlar vardır. Burada bunlar üzerinde duracağız.