acl_mail_from

# Bu erişim denetim listesi gelen bir SMTP aktarımında MAIL FROM:
# komutu için kullanılır. Bu sınamalar gönderici adresi kabul
# ya da red edilinceye kadar sırayla yapılır.

acl_mail_from:

  # Bu aşamada, herhangi bir sınama yapmıyoruz.
  accept