acl_helo

# Bu erişim denetim listesi gelen bir SMTP aktarımında HELO veya EHLO
# komutları için kullanılır. Bu sınamalar selamlaşma kabul ya da
# red edilinceye kadar sırayla yapılır.

acl_helo:

  # Bu aşamada, herhangi bir sınama yapmıyoruz.
  accept