acl_connect

# Bu erişim denetim listesi gelen bağlantının başlangıcında
# kullanılır. Bu sınamalar bağlantı kabul ya da red edilinceye
# kadar sırayla yapılır.

acl_connect:

  # Bu aşamada, herhangi bir sınama yapmıyoruz ve bağlantıyı
  # kabul ediyoruz.
  accept