Bakım

CD oluşturulduktan sonra, herhangi bir bakımı yoktur. Kullanıcılardan birinin özel anahtar parolasını degiştirmeniz gekirse ya da kullanıcı cd sini kaybetmişse, kullanıcının CD certifikasını iptal etmek ve yeni bir CD hazırlamak gerekir. Eğer CD zarar görmüş ise, CD nin bir kopyasını verebilirsiniz.

OpenVPN sunucusun ise küçük bir bakıma ihtiyacı vardır; davranış uygunlugunu ve olası kötü faaliyetleri kontrol edebilmek için sunucu logları periyodik olarak kontrol edilmelidir. Kullanım-takibi bu belgenin içerigine girmemektedir.