Ayrıntılı Bilgi

Yukarıda da söylendiği gibi OpenVPN hakkında daha ayrıntılı bilgi için http://openvpn.net adresini ziyaret edin. NASIL belgesi özellikle iyidir.

DSL hakkında daha ayrıntılı bilgi için http://damnsmalllinux.org adresini ziyaret edin.

Çalışan CD'ler hakkında oldukça iyi görünen bir kitap olsa da en iyi yardımı yine Google'dan alabilirsiniz.