Diziler

Ruby'de köşeli parantezler [] arasına elemanları yazarak ve virgüller yardımıyla ayırarak bir dizi oluşturabilirsiniz. Ruby'de diziler farklı nesne türlerini ayırdedebilecek niteliktedir.

ruby> ary = [1, 2, "3"]
 [1, 2, "3"]

Diziler de aynı dizgeler gibi birleştirilebilir ya da tekrar edilebilir.

ruby> ary + ["foo", "bar"]
 [1, 2, "3", "foo", "bar"]
ruby> ary * 2
 [1, 2, "3", 1, 2, "3"]

Dizinin herhangi bir elemanına ulaşmak için indisleri kullanabiliriz.

ruby> ary[0]
 1
ruby> ary[0,2]
 [1, 2]
ruby> ary[0..1]
 [1, 2]
ruby> ary[-2]
 2
ruby> ary[-2,2]
 [2, "3"]
ruby> ary[-2..-1]
 [2, "3"]

(Negatif indisler dizinin sonundan başlanmasını sağlar.)

Diziler join kullanılarak dizgelere ve dizgeler split kullanılarak dizilere dönüştürülebilirler.

ruby> str = ary.join(":")
  "1:2:3"
ruby> str.split(":")
  ["1", "2", "3"]

Çırpılar

Çırpılar (hash) elemanlarına indisler yerine herhangi bir değer olabilen anahtarlar yardımıyla erişilebilen özelleştirilmiş dizilerdir. Böyle dizilere çırpı dendiği gibi isim-değer çiftleri de denir; biz ruby dünyasında çırpı deyimini tercih ederiz. Bir çırpı kaşlı ayraçlar arasına yazılarak oluşturulabilir. Dizilerde herhangi bir elemana ulaşmak için indisleri kullandığımız gibi çırpılarda elemana ulaşmak için anahtarları kullanırız.

ruby> h = {1 => 2, "2" => "4"}
  {1=>2, "2"=>"4"}
ruby> h[1]
  2
ruby> h["2"]
  "4"
ruby> h[5]
  nil
ruby> h[5] = 10   # değer ekleme
  10
ruby> h
  {5=>10, 1=>2, "2"=>"4"}
ruby> h.delete 1  # değer silme
  2
ruby> h[1]
  nil
ruby> h
  {5=>10, "2"=>"4"}