Depoyu Kullanmak

Bir deponun kullanılması çok basittir ama deponun tipine göre değişir: ikilik veya kaynak ve otomatik veya sıradan.

Her depo için sources.list dosyasında bir satır olmalıdır. İkilik depolar için deb komutunu, kaynak depolar için ise deb-src komutunun kullanılması gerekir.

Her satır aşağıdaki gibi bir söz dizimine sahip olmalıdır:

deb|deb-src uri distribution [component1] [component2] [...]
uri yerine deponun kök dizininin adresi yazılmalıdır; ftp://ftp.yoursite.com/debian, http://yoursite.com/debian veya yerel dosyalar için file::///home/joe/my-debian-repository. Sondaki bölü işareti isteğe bağlıdır.

Otomatik depolar için bir sürüm ve bileşen tanımlanmalıdır. Sürüm adının sonunda bölü işareti olmamalıdır.

Örnek 11.17. sources.list dosyasında iki otomatik depo

deb ftp://sunsite.cnlab-switch.ch/mirror/debian/ unstable main contrib non-free
deb-src ftp://sunsite.cnlab-switch.ch/mirror/debian/ unstable main contrib non-free

Bu iki satır ftp://sunsite.cnlab-switch.ch/mirror/debian/ adresindeki unstable sürümüne ve main, contrib ve non-free bileşenlerine ait ikilik ve kaynak paketleri içeren bir otomatik depoyu tanımlamaktadır.

Deponun otomatik olmadığı durumlarda distribution index dosyalarının bulunduğu dizinin bağıl adresini belirtir ve sonunda bir bölü işareti olmak zorundadır. Bileşen tanımlamak imkanı da yoktur.

Örnek 11.18. sources.list dosyasında iki sıradan depo

deb file:///home/aisotton/rep-exact binary/
deb-src file:///home/aisotton/rep-exact source/

Satırlardan ilki yerel makinemdeki /home/aisotton/rep-exact/binary dizinindeki ikilik depoyu, ikinci satır da /home/aisotton/rep-exact/source kaynak depoyu işaret etmektedir.