Kullanım Koşulları

Bu belgenin telif hakkı © 1999, Eric S. Raymond'a aittir. Bu belgeyi, serbestçe yayınlayabilir ya da çoğaltabilirsiniz, ancak aşağıdaki koşullara uymanız gerek:

  • Bu telif hakkı uyarısını değiştirmeyin ya da kaldırmayın.
  • Sürüm numarasını ya da tarihini değiştirmeyin ya da kaldırmayın.
  • Belgenin şu anki WWW sürümüne olan bağını değiştirmeyin ya da kaldırmayın.
  • Kısaltmaları, değiştirmeleri veya sürümleri açıkça belirtin.

Bu sınırlamalar, okuyucuları muhtemel bayat ya da parçalanmış sürümlerden korumak içindir. Eğer bir istisna için iyi bir nedeniniz varsa, bana sorun.