Veri Bütünlüğü

Özellikle bir yerleşik fonksiyonun çalışma zamanıyla kıyaslanınca Python'da fonksiyon çağrımının ekyükü daha yüksektir. Bu durum da uygun olan her yerde fonksiyonların veri bütünlüğünü sağlamalarını zorunlu kılmaktadır. Python ile yazılmış durumu örnekleyen bir örnek şu şekilde:

		import time
		x = 0
		def doit1(i):
			global x
			x = x + i
		
		list = range(100000)
		t = time.time()
		for i in list:
			doit1(i)
		
		print "%.3f" % (time.time()-t)
	

örneğine kıyasla

		import time
		x = 0
		def doit2(list):
			global x
			for i in list:
				x = x + i
		
		list = range(100000)
		t = time.time()
		doit2(list)
		print "%.3f" % (time.time()-t)
	

Etkileşimli kabuk ile durumun ispatlanması şu şekilde örneklenebilir:

		>>> t = time.time()
		>>> for i in list:
			doit1(i)
				...
		>>> print "%.3f" % (time.time()-t)
			0.758
		>>> t = time.time()
		>>> doit2(list)
		>>> print "%.3f" % (time.time()-t)
		0.204
	

Python ile yazılmış olsa da ikinci örnek ilkinden yaklaşık dört kat daha hızlı çalışır. doit fonksiyonunun C ile yazıldığı durumda (Python for döngüsünü C for döngüsü ile yer değiştirince ve pek çok fonksiyon çağrımını kaldırınca) bu fark daha fazla olacaktı.