Takas Alanını Ayarlamak

Takas Dosyaları

Bir takas alanı oluşturmanın, ayarlamanın ve bunu /etc/fstab dosyasına eklemenin iki adımı vardır. /dev/hda6 olarak ayarlanmış bir takas alanının fstab dosyasındaki görüntüsü şu şekildedir:

/dev/hda6    swap  swap  defaults    0    0

Sistemi yeniden başlattığınızda yazılan bu takas alanı otomatik olarak etkin olacaktır.

Fakat, takas alanını hemen kullanmak isterseniz bunu elle yapmalısınız. root olarak şunları yazın:

mkswap -f /dev/hda6
swapon /dev/hda6

Takas Dosyaları

Takas alanının yetersiz kaldığı durumlar olabilir, böylesi durumlarda yeniden disk bölümlendirmek ya da yeni bir tane eklemek pek pratik değildir. Tek yapmanız gereken istediğiniz büyüklükte bir dosya oluşturmak

dd if=/dev/zero of=/var/my_swap bs=1024 count=131072

ve etkin kılmaktır

mkswap -f /var/my_swap
swapon /var/my_swap

Bu şekilde /var altında my_swap isimli bir dosya oluşturulur. Boyutu başlangıçta 128 Mb'tir (128 x 1024 = 131072). İlklendirme sırasında sıfırlar ile doldurulur. mkswap bu dosyayı takas alanı kullanılması için işaretler ve swapon da çekirdeğin bunu takas alanı olarak kallanmaya başlamasını söyler. İşiniz bittikten sonra,

swapoff /var/my_swap
rm /var/my_swap

komutlarını çalıştırır.

Çoklu Takas Alanları

Tek bir sistem üzerinde birden fazla takas alanı kullanılabilir. Tek bir takas alanının olduğu bir fstab örneğine bakalım:

/dev/hda5  /    ext3  defaults    1  1
/dev/hda1  /boot  ext2  defaults    1  2
none    /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0  0
none    /proc  proc  defaults    0  0
/dev/hda7  /usr   ext3  defaults    1  2
/dev/hda6  swap   swap  defaults    0  0

Takas alanı girdileri şu şekilde değiştirdiğimiz düşünelim:

/dev/hda6  none  swap  sw,pri=3  0    0
/dev/hdb2  none  swap  sw,pri=2  0    0
/dev/hdc2  none  swap  sw,pri=1  0    0

Bu ayarlama ile en yüksek önceliğe sahip olan (pri=3) /dev/hda6 çekirdek tarafından ilk olarak kullanılacaktır. En yüksek öncelik değeri 32767 en düşüğü ise 0'dır. Eğer ilk kullanılan yetersiz kalırsa sırasıyla önce /dev/hdb2 ve sonra da /dev/hdc2 kullanılacaktır. En yeni (en hızlı) sürücülere en büyük öncelik değerinin verildiğini düşünün. Bu durum takas alanının aşırı kullanımında hız kaybını en aza indirir.

Her üç bölüme de aynı anda yazmak mümkündür. Çekirdek bir RAID aygıta yazar gibi her disk bölümüne aynı anda yazacaktır.

/dev/hda6  none  swap  sw,pri=3  0  0
/dev/hdb2  none  swap  sw,pri=3  0  0
/dev/hdc2  none  swap  sw,pri=3  0  0

Bu disk bölümlerinin farklı sürücülerde olduğunu ve bunun da hız artışı için yapıldığını düşünebilirsiniz.