Felsefe, Tarih ve Genel Kültür

İçindekiler

1. GNU Genel Kamu Lisansı (GPL)
1.1. GİRİŞ
1.2. KOPYALAMA, DAĞITIM VE DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ ŞART VE KAYITLAR
1.3. Bu Şartlar Yeni Yazılımlara Nasıl Uygulanır

2. GNU KISITLI GENEL KAMU LİSANSI (LGPL)
2.1. GİRİŞ
2.2. KOPYALAMA, DAĞITIM VE DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ ŞART VE KAYITLAR
2.3. Bu Şartlar Yeni Yazılımlara Nasıl Uygulanır

3. Kadınları Linux Kullanmaya NASIL Teşvik Edersiniz
3.1. Giriş
3.1.1. Hedef Kitle
3.1.2. Sorun ne? Cinsel ayrımcılık öldü!
3.1.3. Yazar hakkında

3.2. Niçin Linux'la ilgilenen çok az kadın var?
3.2.1. Kadınlar kendilerine daha az güveniyor
3.2.2. Kadınlar arkadaşlık ya da danışmanlık için daha az fırsata sahipler
3.2.3. Kadınların erken yaşlarda cesaretleri kırılıyor
3.2.4. Bilgisayarcılık sosyal olmamak olarak algılanıyor
3.2.5. Dişi rol modellerinin olmayışı
3.2.6. Oyunlar, sınıflar erkeklere göre yapılmış
3.2.7. Reklamlar, medya bilgisayarların erkekler için olduğunu söylüyor
3.2.8. İş-yaşam dengesi kadınlar için daha önemli
3.2.9. Kadınların özellikle Linux'tan uzak durmasının nedenleri

3.3. Kadınları Linux'a teşvik etmek için yapılması ve yapılMAması gerekenler
3.3.1. Cinsel ayrımcı şakalar yapmayın
3.3.2. Cinsel ayrımcı şakalara karşı çıkın
3.3.3. İnsanlara argo sözcüklerle hitap etmeyin
3.3.4. Biraz saygı gösterin
3.3.5. Klavyeyi almayın
3.3.6. Emir vermeyin, açıklayın
3.3.7. Kadınlara asılmayın
3.3.8. Arkadaşça davranın
3.3.9. Bilgisayar bilimlerinde kadınların eksikliğinden şikayet etmeyin
3.3.10. Kadınları bilgisayar bilimlerine teşvik edin
3.3.11. Kadınlar geldiği zaman gözünüzü dikmeyin ve işaret etmeyin
3.3.12. Yeni gelenlere kibar davranın
3.3.13. Kadınlara basmakalıp düşüncelerle yaklaşmayın
3.3.14. Kadınlara normal insanlar gibi davranın
3.3.15. Çok fazla eleştirmeyin
3.3.16. İltifat edin
3.3.17. Sadece erkek konuşmacıları davet etmeyin
3.3.18. Kadınları konuşmaları için davet edin
3.3.19. Hep belli konuları konuşmayın
3.3.20. Daha geniş alanlar hakkında tartışın
3.3.21. Katılımı zor toplantılar düzenlemeyin
3.3.22. Toplantılara katılımı kolaylaştırmaya çalışın
3.3.23. Yeni katılan insanlara hoş karşılanmamış hissettirmeyin
3.3.24. İnsanlara kaynaşmaları için yardım edin
3.3.25. Kız arkadaşları ya da eşleri küçümsemeyin
3.3.26. Kız arkadaşlara ya da eşlere özgür insanlar gibi davranın

3.4. Ama bunu yapmam!
A. LinuxChix

4. Etkinlik NASIL
4.1. Giriş
4.1.1. Yasal Açıklamalar
4.1.2. Yeni sürümler
4.1.3. Teşekkür
4.1.4. Geribildirim

4.2. Başlangıç
4.3. Bir konu seçmek
4.4. Konunuzu onaylatmak
4.5. Sunumu hazırlamak
4.6. Sunumu vermek

5. Debian Tarihi
5.1. Giriş -- Debian Proje'si nedir?
5.1.1. Başlangıç
5.1.2. Debian'ın telaffuzu

5.2. Liderlik
5.3. Debian Sürümleri
5.4. Detaylı Tarihçe
5.4.1. 0.x Sürümleri
5.4.1.1. Eski Debian Paketleme Sistemi

5.4.2. 1.x Sürümler
5.4.3. 2.x Sürümleri
5.4.4. 3.x Sürümleri
5.4.5. 4.x Sürümleri
5.4.6. Önemli olaylar
5.4.6.1. Temmuz 2000: Joel Klecker öldü
5.4.6.2. Eylül 2000: Paket havuzlarının gerçekleştirimi
5.4.6.3. Mart 2001: Christopher Rutter öldü
5.4.6.4. Mart 2001 Fabrizio Polacco öldü
5.4.6.5. Temmuz 2002: Martin Butterweck öldü
5.4.6.6. Kasım 2002: Debian sunucusunda yangın çıktı
5.4.6.7. Mayıs 2004: Manuel Estrada Sainz ve Andrés García öldü
5.4.6.8. Temmuz 2005: Jens Schmalzing öldü

5.4.7. Sırada ne var?

A. Debian Bildirisi
A.1. Debian Linux nedir?
A.2. Debian niçin geliştiriliyor?
A.3. Debian bu sorunların üstesinden nasıl gelecek?

6. Nasıl Hacker Olunur?
6.1. Hacker Nedir?
6.2. Üstat Felsefesi
6.3. Temel Yazılım Kotarma Becerileri
6.4. Üstat Kültüründe Statü
6.5. Üstat/Dörtgöz (“Nerd”) Bağlantısı
6.6. Tarz İçin Bazı Noktalar
6.7. Diğer Kaynaklar
6.8. Sıkça Sorulan Sorular

7. Linux Okuma Listesi NASIL
7.1. Giriş
7.1.1. Bu Belgenin Amacı
7.1.2. Bu Belgenin Yeni Sürümleri
7.1.3. Geribildirim ve Düzeltmeler
7.1.4. İlgili Kaynaklar
7.1.5. Bu Belgede Kullanılan Kurallar

A. Yasal Haklarla İlgili
A.1. Kullanım Koşulları
A.2. Tarihçe

8. Linux Taraftarlığı - NASIL
8.1. Bu Belge Hakkında
8.2. Telif Hakkı Bilgileri
8.3. Giriş
8.4. İlgili Bilgiler
8.5. Linux'u Savunmak
8.6. Görgü Kuralları
8.7. Kullanıcı Grupları
8.8. Satıcı İlişkileri
8.9. Medya İlişkileri
8.10. Teşekkür

9. Linux Kurulum Şenliği NASIL
9.1. Giriş
9.1.1. Kapsam
9.1.2. Sürüm
9.1.3. Çeviriler

9.2. Roller
9.3. Önce, Süresince ve Sonra
9.3.1. Önce (hazırlık)
9.3.1.1. Tarih, saat ve süre
9.3.1.2. Mekan
9.3.1.3. İdare

9.3.2. Süresince (Kurulum Şenliği Günü)
9.3.3. Sonrasında (çıkarılan dersler)

A. Örnek Formlar
A.1. Bilgi Formu
A.2. Yasal Koruma
A.2.1. İbraname
A.2.2. Feragatname

B. Yararlı Kaynaklar

10. Linux Kullanıcıları Grubu NASIL
10.1. Giriş
10.1.1. Amaç
10.1.2. Diğer bilgi kaynakları

10.2. GNU/Linux kullanıcı grubu nedir?
10.2.1. GNU/Linux nedir?
10.2.2. GNU/Linux nasıl eşsizdir?
10.2.3. Kullanıcı Grubu nedir?
10.2.4. Özet

10.3. Hangi LKG'ler mevcut?
10.3.1. LKG listeleri
10.3.2. Birlik mi rahatlık mı?

10.4. Bir LKG ne yapar?
10.4.1. GNU/Linux yandaşlığı
10.4.2. Yandaşlığın sınırları
10.4.3. GNU/Linux eğitimi
10.4.4. GNU/Linux desteği
10.4.4.1. Kullanıcılar
10.4.4.2. Danışmanlar
10.4.4.3. İşletmeler, Ticari olmayan örgütler ve Okullar
10.4.4.4. Özgür / Açık Kaynak Yazılım Geliştirilmesi
10.4.4.5. Chris Browne, özgür yazılım / açık kaynak hayırseverliği üzerine
10.4.4.6. GNU/Linux Hareketi

10.4.5. Linux sosyalleşmesi

10.5. LKG etkinlikleri
10.5.1. Toplantılar
10.5.2. Çevrim içi kaynaklar

10.6. Pratik tavsiyeler
10.6.1. LKG destek organizasyonları
10.6.1.1. Tux.Org:

10.6.2. LKG Kurmak
10.6.3. LKG idamesi ve büyütülmesi

10.7. Yasal ve Politik konular
10.7.1. Organizasyonun yasal konuları
10.7.1.1. Kanada
10.7.1.2. Almanya
10.7.1.3. İsviçre
10.7.1.4. Amerika Birleşik Devletleri

10.7.2. Diğer yasal konular
10.7.2.1. Bootlegging
10.7.2.2. Tekel Karşıtlığı

10.7.3. Yazılım politikaları
10.7.3.1. İnsanların özgür/açık kaynak yazılımlar hakkındaki duyguları farklıdır
10.7.3.2. Kar amacı gütmeyen organizasyonlar ve para iyi harmanlanmaz

10.7.4. Seçimler, demokrasi ve devir

10.8. Bu belge hakkında
10.8.1. Kullanım şartları
10.8.2. Yeni sürümler
10.8.3. Lütfen bu NASIL'a katkıda bulunun
10.8.4. Belie Tarihçesi
10.8.5. Teşekkür

11. Nasıl Akıllıca Soru Sorulur  -  Biz sizin projenizin destek bölümü değiliz!
11.1. Giriş
11.2. Sormadan Önce
11.3. Sorarken
11.3.1. Forumu dikkatlice seçin
11.3.2. Acemileri hedefleyen İnternet ve IRC forumları genellikle en hızlı cevapları verirler
11.3.3. İkinci adım olarak proje posta listelerini kullanın
11.3.4. Anlamlı ve duruma uygun konu başlıkları kullanın
11.3.5. Cevaplanması kolay olsun
11.3.6. Açık, dilbilgisi kurallarına uygun ve sözdizimlerine dikkate ederek yazın
11.3.7. Soruları erişilebilir, standart biçemlerde gönderin
11.3.8. Sorununuz hakkında tam ve aydınlatıcı iletiler yazın
11.3.9. Boyut herşey değildir
11.3.10. Bir yazılım hatası bulduğunuzu iddia etmeyin
11.3.11. Yalakalık, ev ödevleriniz yerine geçmez
11.3.12. Problemin belirtilerini tanımlayın, kendi tahminleriniz değil
11.3.13. Problemin belirtilerini çıkış sırasına göre belirtin
11.3.14. Amacınızı belirtin, yaptıklarınız değil
11.3.15. İnsanlardan özel mesajla cevap vermelerini istemeyin
11.3.16. Sorunuz hakkında açık olun
11.3.17. Kod hakkında soru sorarken
11.3.18. Ödevlerinizi soru olarak göndermeyin
11.3.19. Anlamsız kayıt bölümlerini çıkarın
11.3.20. İletinizi sizin için çok acil olsa bile, çok acil diye işaretlemeyin
11.3.21. Nezaket asla yaralamaz ve bazen oldukça yararlıdır
11.3.22. Sorununuz çözüldükten sonra küçük bir not ile bildirin

11.4. Cevapları Yorumlamak
11.4.1. RTFM ve STFW: Gerçekten çuvalladığınız nasıl söylenir
11.4.2. Eğer cevabı anlamadıysanız...
11.4.3. Kabalıkla ilgilenmek

11.5. Bir zavallı gibi davranmamak hakkında
11.6. Sorulmaması gereken sorular
11.7. İyi ve kötü sorular
11.8. Cevap alamazsanız
11.9. Sorulara yararlı bir şekilde nasıl cevap verilir
11.10. İlgili kaynaklar
11.11. Teşekkür

12. Etkin Hata Raporu NASIL
12.1. Giriş
12.2. "Çalışmıyor"
12.3. "Hatayı Göster"
12.4. "Hatayı Nasıl Görebileceğimi Göster"
12.5. "Bende çalışıyor. O halde sorun ne?"
12.6. "Müdahale Etmeden Önce"
12.7. "Takyon Modülasyonunun Yanlışlıkla Polarize Edildiğini Düşünüyorum."
12.8. "Şaka gibi, az önce olmuştu."
12.9. "Diskimi Windowsa yükledim..."
12.10. Özet

13. Çevrim İçi Sorun Çözme Kaynakları NASIL
13.1. Giriş
13.1.1. Belge Güncellemeleri
13.1.2. Telif Hakkı ve Lisans
13.1.3. Geri Bildirim ve Düzeltmeler
13.1.4. Çeviriler
13.1.5. Belgenin geçmişi

13.2. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
13.3. Çevrimiçi Destek Bölümleri
13.4. İnternet Arama Motorları
13.4.1. Google.com

13.5. Usenet Haber Grubu Arşivleri
13.6. İleti Listesi Arşivleri
13.7. NASIL Belgeleri
13.8. Çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzları
13.9. Çevrim İçi Unix Referansları ve Kılavuzları
13.10. Çeşitli Kaynaklar
13.10.1. X Pencere Sunucusuyla ilgili Sürüm Bilgileri ve Erişilebilir Belgeler
13.10.2. GNU Yazılım ve Kılavuzları
13.10.3. The Free On-line Dictionary of Computing
13.10.4. Bilgisayar ve teknoloji terimlerini içeren çevrim içi sözlük

13.11. Yorumları Sonlandırmak

14. Bilgisayar Bilimi Eğitimi: Yarının Yazılım Mühendisleri Nerede?
14.1. Giriş
14.2. Formal Yöntemler ve Yazılım İnşası
14.3. İlk programlama dili olarak Javanın tehlikesi
14.4. Gerçek programcı Herhangi bir Dilde Yazabilir (C, Java, Lisp, Ada)
14.4.1. C neden önemlidir?
14.4.2. C++ Neden Önemlidir?
14.4.3. Lisp Neden Önemlidir?
14.4.4. Java Neden Önemlidir?
14.4.5. Ada Neden Önemlidir?

14.5. Programlama Dilleri Hikayenin Tamamı Değildirler
14.6. Kaynakça
14.7. Yazarlar Hakkında

15. Unix ve Internetin Temelleri NASIL
15.1. Giriş
15.1.1. Amaç
15.1.2. Belgenin yeni sürümleri
15.1.3. Geribildirim ve düzeltmeler
15.1.4. İlgili kaynaklar

15.2. Bilgisayarınızın temel anatomisi
15.3. Bilgisayarı açtığınızda neler olur?
15.4. Oturum açtığınız zaman ne olur?
15.5. Programları kabuktan çalıştırdığınız zaman ne olur?
15.6. Giriş cihazları ve kesmeler nasıl çalışır?
15.7. Bilgisayarım birkaç işi tek seferde nasıl yapar?
15.8. Bilgisayarım süreçlerin birbiri üzerine çıkmasına nasıl engel olur?
15.8.1. Sanal bellek: basit sürüm
15.8.2. Sanal bellek: detaylı sürüm
15.8.3. Bellek Yönetim Ünitesi

15.9. Bilgisayarım birşeyleri bellekte nasıl saklar?
15.9.1. Sayılar
15.9.2. Karakterler

15.10. Bilgisayarım birşeyleri diske nasıl depolar?
15.10.1. Düşük seviyeli disk ve dosya yapısı
15.10.2. Dosya isimleri ve dizinleri
15.10.3. Bağlama noktaları
15.10.4. Bir dosya nasıl yoklanır?
15.10.5. Dosya sahipliği, izinler ve güvenlik
15.10.6. Hangi durumlarda birşeyler ters gidebilir

15.11. Bilgisayar dilleri nasıl çalışır?
15.11.1. Derlenen diller
15.11.2. Yorumlanan diller
15.11.3. P-code diller

15.12. Internet nasıl çalışır?
15.12.1. İsimler ve konumlar
15.12.2. Alan Adı Sistemi
15.12.3. Paketler ve Yönlendiriciler
15.12.4. TCP ve IP
15.12.5. HTTP, bir uygulama protokolü

15.13. Daha fazla bilgi edinmek için