Çeşitli Kaynaklar

Bu kısımda Linux öğrenirken karşılaştığım ve faydalı bulduğum sayfalara yer verdim. Derlenmiş bilgiler içeren kolay kullanımlı bilgilerdir.

X Pencere Sunucusuyla ilgili Sürüm Bilgileri ve Erişilebilir Belgeler

Kullandığınızın dağıtıma bağlı olarak ya XFree86 sayfası ya da X.Org Vakfı'nın sayfasına bakmaya ihtiyacınız olacaktır. X ortamınızla ilgili bir sorun ile karşılaştığınızda ekran kartınız ve yonga kümeniz ile ilgili notları dikkatlice okuyunuz. Bunlar tipik olarak X Pencere sisteminizle ve sisteminizdeki kartla ilgili ve X yönetimini sağlayan XF86Config dosyasında yapmanız gereken ayarlamaları içerir.

GNU Yazılım ve Kılavuzları

Linux kullanıcıları tarafından sıklıkla kullanılan pek çok program GNU uygulamalarıdır. Bunlara örnek olarak tar arşivleme uygulamasını ve gzip sıkıştırma programını örnek verebiliriz. Bu programlar ile ilgili açıklamaları pek çok Çevrimiçi Kılavuzun bulunduğu FSF Özgür Yazılım Dizini'nde bulabilirsiniz.

Bu kılavuz sayfaları sisteminizdeki man (kılavuz) sayfalarında bulacağınızdan fazlasını sağlamaktadır. Örneğin tar uygulamasının man ve çevrimiçi sayfasını kıyaslayınız.

The Free On-line Dictionary of Computing

(Hesaplamanın Çevrimiçi Özgür Sözlüğü)

Hesaplamanın Çevrimiçi Özgür Sözlüğü (FOLDOC) Denis Howe tarafından sürdürülen (bilgisayarlar ile) hesaplama ile ilgili terimleri ve genel kavramları içeren geniş bir ansiklopedidir. Birbirleriyle ilişkili pek çok ayrıntılı makale içermektedir. Hesaplama ile ilgili herhangi bir şeyi anlamak için güzel bir kaynaktır.

Bilgisayar ve teknoloji terimlerini içeren çevrim içi sözlük

PC Webopedia, bilgisayar dünyası ile ilgili terimleri içeren geniş bir çevrimiçi sözlük ve terimlerin ayrıntılarını içeren belgeler için bir arama motorudur. Örneğin bu sayfayı ISA ve PCI veri yolları arasındaki farkları anlamak için kullandım.