Pencere dökümünün alınması

Pencereleri kaydetmek ve geri yüklemek için putwin() ve getwin() işlevleri kullanılabilir. putwin(), daha sonra getwin() tarafından geri yüklenebilen pencere durumunu bir dosyaya yazar.

copywin() işlevi bir pencere durumunu tamamen diğer bir pencereye kopyalamak için kullanılır. Parametre olarak kaynak ve hedef pencerelerini alır, tanımlanan dikdörtgene göre dikdörtgen bölgeyi kaynaktan hedef pencereye doğru kopyalar. Son parametresi hedef pencere üzerine yazılma mı yoksa diğer durum bilgileriyle beraber bulunma mı olduğunu belirtir. Eğer parametre mantıksal olarak doğru ise, kopyalama işlemi zarar verici değildir.