Temel bilgiler

Bir pencere newwin() işlevini çağırarak oluşturulabilir. Ekran üzerinde aslında birşey oluşturmaz. Pencereyi değiştirecek yapılar için bellekten yer ayırır ve pencerenin boyutu, başladığı y koordinatı, başladığı x koordinatı, v.b bilgilerle ilgili yapıları günceller. Böylece curses kullanımında pencere kavramı, ekranın diğer kısımlarından bağımsız olarak değiştirilebilen hayali bir soyutlamadır. newwin() işlevi, wprintw() ve v.b. pencere ilişkili işlevlerde kullanılabilecek WINDOW veri yapısı türünden bir gösterici döndürür. Son olarak pencere delwin() işlevi ile yok edilebilir. Bu işlev pencere yapısıyla bellekte ayrılmış alanı geri verecektir.