Kullanıcı İşaretçilerini Kullanmak

Yukarıdaki örnekte sıralamadaki bir sonraki pencereyi bulmak için kullanıcı işaretçilerini kullandım. Bir kullanıcı göstericisi tanımlayarak herhangi bir bilgiyi panele bağlayabilir ve saklamak istediğimiz herhangi bir bilgiye işaret edebiliriz. Bu örnekte bir sonraki panel için kullandım. Kullanıcı işaretçileri set_panel_userptr() ile tanımlanır. panel_userptr() ile parametre olarak verilen panele kullanıcı göstericisi döndürülür. Bir sonraki paneli bulduktan sonra işlem top_panel() işlevine geçmektedir. Bu işlev verilen paneli panel yığını içerisinde en tepeye taşır.