Curses Kipini Geçici Olarak Terk Etmek

Bazen ilk işlemleri gerçekleştirdiğiniz kipe (satır tamponlu kip) geçici bir süre için geri dönmek isteyebilirsiniz. Böylesi bir durumda ilk olarak tty kiplerini def_prog_mode() çağrısı ile kaydetmeniz ve curses kipini sonlandırmak için endwin() işlevini kullanmanız gerekmektedir. Bu sizi asıl tty kipine gönderecektir. İşiniz bitip tty kipine dönmek için reset_prog_mode() işlevini çağırın. Bu işlev tty kipini def_prog_mode() ile kaydedilmiş kipe dönüştürür. Daha sonra refresh()'i kullanın ve işte yine curses kipindesiniz. Aşağıda yapılan işlemlerin sırasını gösteren bir örnek bulunmaktadır.

Örnek 5.17. Geçici Olarak Curses Kipini Terk Etmek

#include <ncurses.h>

int main()
{
 initscr();            /* Curses kipi başlangıcı */
 printw("Merhaba Dünya !!!\n");  /* Ekrana Merhaba Dünya yaz */
 refresh();            /* Gerçek ekranda bunu yaz */
 def_prog_mode();         /* tty kiplerini kaydet */
 endwin();             /* Curses kipini geçici olarak sonlandır */
 system("/bin/sh");        /* Kabukta ne yapmak istiyorsanız yapın */
 reset_prog_mode();        /* Bir önceki tty kipine dönüş */
 refresh();            /* Ekran içeriğini geri yükleyelim */
 printw("Tekrar Merhaba\n");    /* Curses'a döndük mü bakalım */
 refresh();            /* Ekranı tampondan tazeleyelim */
 endwin();             /* Curses kipinin sonu */

 return 0;
}