scanw() sınıfı işlevler

Bu işlevler scanf() işlevine benzemektedir, ek olarak ekran üzerindeki herhangi bir konumdan veri girişine olanak sağlamaktadırlar.

scanw() ve mvscanw()

Bu işlevlerin kullanımı taranacak satırın wgetstr() işlevi ile sağlandığı sscanf() kullanımına benzemektedir. Başka deyişle, bu işlevler wgetstr() işlevini çağırır (aşağıda anlatılmıştır) ve sonuç satırını taramak için kullanırlar.

wscanw() ve mvwscanw()

Bunlar da parametresiz olarak verilen bir pencereden okumaları dışında yukarıdaki iki işleve benzemektedir.

vwscanw()

Bu işlev vscanf()'ye benzemektedir. Bu, değişken sayıda parametre okunacağı zaman kullanılabilir.