panel_above() ve panel_below()

panel_above() ve panel_below() işlevleri bir panelin altındaki ve üstündeki panelleri bulmak için kullanılabilir. Eğer bu işlevlere gönderilen parametreler NULL ise, o zaman sırasıyla en alttaki ve en üstteki panellere bir işaretçi döndürürler.