Örnekteki diğer kısımlar

Yukarıdaki örnekte aynı zamanda initscr() kullanımından sonra ekran boyutlarına ilklendirilen COLS ve LINES değişkenlerini kullandığım gözükmektedir. Ekran boyutlarının bulunmasında ve yukarıdaki gibi ekranın ortasının koordinatlarının bulunmasında faydalı olabilir. getch() bilindiği gibi klavyeden bir tuş bilgisi alır ve basılan tuşa karşılık gelen işi yapar. Bu şekildeki switch- case kullanımı kullanıcı grafik arayüzü programlamada çok yaygındır.