Çeşitli İşlevler

mouse_trafo() ve wmouse_trafo() işlevleri fare koordinatlarını ekran koordinatlarına dönüştürmek için kullanılabilir. curs_mouse(3X) kılavuz sayfasını ayrıntılar için inceleyiniz.

mouseinterval işlevi tıklamaları tanımlayabilmek için tuşa basma ile çekme arasındaki en büyük zamanı saniyenin binde biri cinsinden ayarlar. Bu işlev önceki tıklama süresini döndürür. Öntanımlı değer saniyenin beşte biridir.