Olayları yakalamak

Bir kere bir fare sınıfı olayları etkin hale getirildi mi, getch() türü işlevler her fare olayı olduğunda KEY_MOUSE döndürürler. Daha sonra da fare olayı getmouse() ile alınabilir.

Kod yaklaşık olarak şuna benzer:

 MEVENT event;

 ch = getch();
 if(ch == KEY_MOUSE)
  if(getmouse(&event) == OK)
   /* Olay ile ilgili bir şeyler yap */
   .
   .

getmouse() olayı kendisine verilen göstericide döndürür. Göstericinin gösterdiği değer aşağıdakileri içeren bir yapıdır:

typedef struct
{
 short id;     /* Pekçok aygıtı tanımlamak için ID */
 int x, y, z;   /* olay koordinatları */
 mmask_t bstate;  /* tuş durumu bitleri */
}

bstate ilgilendiğimiz temel değişkendir. Farenin tuş durumu bilgisini verir.

Aşağıdakine benzer bir kodla ne olduğunu bulabiliriz.

 if(event.bstate & BUTTON1_PRESSED)
  printw("Sol Tuş Basıldı");