getstr() sınıfı işlevler

Bu işlevler uçbirimden dizge okumak için kullanılır. Aslında bu işlev satırsonu veya satırbaşı veya dosyasonu karakteri görene kadar getch() işlevinin art arda kullanımıyla aynı işi yapmaktadır. Oluşan karakter dizisi, kullanıcı tarafından tanımlanmış bir karakter göstericisi olan dizge tarafından tutulur.