Panel Kütüphanesi ile derleme

Panel kütüphanesi işlevlerini kullanabilmek için panel.h başlık dosyası programa dahil edilmeli ve programı panel kütüphanesi ile ilintili derlemek için -lpanel -lncurses seçenekleri kullanılmalıdır.

#include <panel.h>.
.
.

derleme ve ilintileme: gcc program dosyası -lpanel -lncurses

Örnek 5.19. Panellerin temelleri

#include <panel.h>

int main()
{ WINDOW *my_wins[3];
 PANEL *my_panels[3];
 int lines = 10, cols = 40, y = 2, x = 4, i;

 initscr();
 cbreak();
 noecho();

 /* Paneller için pencereler oluşturun */
 my_wins[0] = newwin(lines, cols, y, x);
 my_wins[1] = newwin(lines, cols, y + 1, x + 5);
 my_wins[2] = newwin(lines, cols, y + 2, x + 10);

 /*
  * Pencereler etrafında çerçeve oluşturun
  * böylece Panel etkilerini görebilirsiniz
  */
 for(i = 0; i < 3; ++i)
     box(my_wins[i], 0, 0);

 /* Her pencereyi bir panele bağlayın. Sıralama alttan üste doğru */
 my_panels[0] = new_panel(my_wins[0]);  /* 0'a it, sıra: stdscr-0 */
 my_panels[1] = new_panel(my_wins[1]);  /* 1'e it, sıra: stdscr-0-1 */
 my_panels[2] = new_panel(my_wins[2]);  /* 2'ye it, sıra: stdscr-0-1-2 */

 /* Yığın sıralamasını güncelle. 2. panel en üstte olacak */
 update_panels();

 /* Ekranda göster */
 doupdate();

 getch();
 endwin();
}

Gördüğünüz gibi yukarıdaki program açıklandığı gibi basit bir akış takip etmektedir. Pencereler newwin() ile oluşturulup new_panel() ile panellere bağlanmıştır. Bir paneli diğeri ardına bağladığımızda, panel yığını güncellenmektedir. Bunları ekrana yazdırmak için update_panels() ve göstermek için doupdate() işlevleri çağrılmıştır.