NCURSES Kütüphaneleriyle Derleme

Ncurses kütüphane işlevlerini kullanabilmek için programınıza ncurses.h başlık dosyasını eklemelisiniz. Programlarınızı ncurses kütüphanesiyle ilintileyebilmek için -lncurses seçeneğiyle derleyin.

#include <ncurses.h>
.
.
.

derleyin ve bağlayın: gcc program dosyası -lncurses

Örnek 5.6. Merhaba Dünya !!! Programı

include <ncurses.h>

int main()
{
 initscr();           /* Curses kipine giriş      */
 printw("Merhaba Dünya !!!");  /* Merhaba Dünya yazdırma    */
 refresh();           /* Onu gerçek ekrana yazdırın  */
 getch();            /* Kullanıcıyı bekleyin     */
 endwin();            /* Curses kipinden çıkış     */

 return 0;
}