addstr() sınıfı işlevler

addstr() bir karakter dizisini verilen pencereye yazdırmak için kullanılır. Bu işlev her bir karakter için addch() işlevini çağırmaya benzer. Bu tüm çıktı işlevleri için geçerlidir. Bu aileden mvaddstr(), mvwaddstr() ve waddstr() gibi, curses'in isimlendirme kurallarına uyan (örn. mvaddstr(), move() ve daha sonra addstr() çağrılmasıyla aynıdır) işlevler de vardır. Bu ailenin bir başka işlevi ise ek olarak n tam sayı parametresini alan addnstr() işlevidir. Bu işlev ekrana en fazla n karakter yazdırır. Eğer n negatif ise tüm dizge yazdırılır.