Programlar Hakkında

Belgedeki tüm programlar sıkıştırılmış olarak
http://www.tldp.org/HOWTO/NCURSES-Programming-HOWTO/ncurses_programs.tar.gz
adresinde mevcuttur. Sıkıştırılmış olan bu dosyayı açtığınız zaman dizin yapısı şu şekilde gözükecektir.

ncurses
  |
  |----> JustForFun   -- sadece eğlence için yazılmış programlar
  |----> basics     -- temel programlar
  |----> demo      -- derlemeden sonra çıktı dosyaları bu dizin
  |     |     -- altına gider
  |     |----> exe -- tüm örnek programlar için exe dosyaları
  |----> forms     -- form kütüphanesiyle ilgili programlar
  |----> menus     -- menü kütüphanesiyle ilgili programlar
  |----> panels     -- panel kütüphanesiyle ilgili programlar
  |----> perl      -- örneklerin perl karşılıklar
  |           --(Anuradha Ratnaweera tarafından sağlanmıştır)
  |----> Makefile    -- en tepedeki Makefile dosyası
  |----> README     -- en tepedeki README dosyası. Talimatları ve
  |----> COPYING    -- telif bilgisini içerir

Tek tek ele alırsak dizinler aşağıdaki dosyaları içerir.

Her bir dizindeki dosyaların açıklamaları
--------------------------------------
JustForFun
    |
    |----> hanoi.c   -- Hanoi Kulesi problemini çözücü
    |----> life.c    -- Hayat Oyunu, demo
    |----> magic.c   -- Tek Sıralı Sihirli Kare yapıcı
    |----> queens.c  -- Meşhur N-Vezir sorusunu çözücü
    |----> shuffle.c -- Öldürmek için zamanınız varsa, eğlenceli bir oyun
    |----> tt.c      -- Oldukça deneysel bir yazma öğreticisi

  basics
    |
    |----> acs_vars.c            -- ACS_ değişkenleri örneği
    |----> hello_world.c         -- Basit bir "Merhaba Dünya" örneği
    |----> init_func_example.c   -- İlklendirme işlevleri örneği
    |----> key_code.c            -- Basılan karakteri gösterir
    |----> mouse_menu.c          -- Fare ile erişilebilir menüler
    |----> other_border.c        -- box() işlevinden başka diğer çerçeve
    |                            -- işlevlerinin kullanımını gösterir
    |----> printw_example.c      -- Basit bir printw() örneği
    |----> scanw_example.c       -- Basit bir getstr() örneği
    |----> simple_attr.c         -- Bir c dosyasını yorum satırlarına
    |                            -- belli bir özellik kazandırarak gösterir
    |----> simple_color.c        -- Renkleri gösteren basit bir örnek
    |----> simple_key.c          -- Klavyenin YUKARI, AŞAĞI ok tuşlarıyla
    |                            -- erişilebilen bir menü
    |----> temp_leave.c          -- Geçici olarak curses kipini terk etmeyi
                                 -- gösterir
    |----> win_border.c          -- Pencere ve çerçevelerin oluşturulmasını
                                 -- gösterir
    |----> with_chgat.c          -- chgat() kullanım örneği

  forms
    |
    |----> form_attrib.c     -- Alan özelliklerinin kullanımı
    |----> form_options.c    -- Alan seçeneklerinin kullanımı
    |----> form_simple.c     -- Basit bir form örneği
    |----> form_win.c        -- Formlarla birleşik bir pencere örneği

  menus
    |
    |----> menu_attrib.c     -- Menü özelliklerinin kullanımı
    |----> menu_item_data.c  -- item_name() v.b. işlevlerinın kullanımı
    |----> menu_multi_column.c    -- Çok sütunlu menüler oluşturur
    |----> menu_scroll.c     -- Menülerin gezinilebilme yetilerini gösterir
    |----> menu_simple.c     -- Ok tuşlarıyla erişilebilen basit bir menü
    |----> menu_toggle.c     -- Çok değerli menüler oluşturur ve
    |                        -- REQ_TOGGLE_ITEM'ı açıklar
    |----> menu_userptr.c    -- Kullanıcı göstericisinin kullanımı
    |----> menu_win.c        -- Menülerle pencerelerin beraber kullanımı

  panels
    |
    |----> panel_browse.c    -- Sekme ile paneller üzerinde gezinme.
    |                        -- Kullanıcı göstericisinin kullanımı
    |----> panel_hide.c      -- Panelleri saklamak ve açığa çıkarmak
    |----> panel_resize.c    -- Panelleri hareket ettirmek ve yeniden
                             -- boyutlandırmak
    |----> panel_simple.c    -- Basit bir panel örneği

  perl
    |----> 01-10.pl          -- İlk on örneğin Perl karşılığı

Ana dizin içerisinde temel bir Makefile dosyası bulunmaktadır. Tüm dosyaları derleyerek kullanıma hazır exe dosyalarını demo/exe dizinine koymaktadır. Dizinlerin kendilerine de girerek de derleme işlemini o dizine özgü gerçekleyebilirsiniz. Her dizinde, içerisindeki c dosyalarının amacını içeren bir README dosyası bulunmaktadır.

Her örnek için, örnekler dizininde bulunacağı yolu eklemiştim.

Eğer programlara tek tek erişmek isterseniz
http://tldp.org/HOWTO/NCURSES-Programming-HOWTO/ncurses_programs/ adresine gidin.

Tüm programlar ncurses tarafından kullanılan lisans ile yayınlanmıştır (MIT-tarzı). Bu da size kendinize ait olduklarını söylemeniz dışında pekçok şeyi yapmanıza imkan sağlamaktadır. Yazılımınızda gerektiği takdirde kullanmaktan çekinmeyin.