Kurulum

Kurulumu iki şekilde yapabilirsiniz: kaynak kodundan veya RPM'den. Kaynak kodundan kurulum için paketi dilediğiniz bir dizinde açarak

# ./configure
# make
# make install

komutlarını sırasıyla çalıştırmalısınız. Bu işlem sonunda sadece çalıştırılabilir ample dosyası /usr/local/bin dizinine kopyalanmaktadir.

Bu programin resmi bir RPM paketi bulunmadığından eğer RPM'den kurulum yapmak istiyorsaniz benim hazırladığım RPM paketini kullanabilirsiniz. Bu durumda kurulum için

# rpm -ihv ample-0.4.0-1.i586.rpm

komutunun çalıştırılması yeterli olacaktır.