Gezici IPv6'nın Başlatılması

Ev Yetkilisinde (HA) gezici IPv6'yı başlatalım. Test yaparken ayrıntılı çıktıları görmek istediğimizden init betiklerini kullanmayacağız.

# mip6d -c /etc/mip6d.conf
mip6d[3794]: MIPL Mobile IPv6 for Linux v2.0.1 started (Home Agent) 1
main: MIPL Mobile IPv6 for Linux started in debug mode, not detaching from terminal
conf_show: config_file = /etc/mip6d.conf 2
conf_show: vt_hostname = localhost
conf_show: vt_service = 7777
conf_show: mip6_entity = 2
conf_show: debug_level = 10
conf_show: PolicyModulePath = [internal]
conf_show: DefaultBindingAclPolicy = 0
conf_show: NonVolatileBindingCache = disabled
conf_show: KeyMngMobCapability = disabled
conf_show: UseMnHaIPsec = enabled 3
conf_show: MnMaxHaBindingLife = 262140
conf_show: MnMaxCnBindingLife = 420
conf_show: MnRouterProbes = 0
conf_show: MnRouterProbeTimeout = 0.000000
conf_show: InitialBindackTimeoutFirstReg = 1.500000
conf_show: InitialBindackTimeoutReReg = 1.000000
conf_show: UseCnBuAck = disabled
conf_show: DoRouteOptimizationMN = enabled
conf_show: MnUseAllInterfaces = disabled
conf_show: MnDiscardHaParamProb = disabled
conf_show: SendMobPfxSols = enabled
conf_show: SendMobPfxAdvs = enabled
conf_show: SendUnsolMobPfxAdvs = enabled
conf_show: MaxMobPfxAdvInterval = 86400
conf_show: MinMobPfxAdvInterval = 600
conf_show: HaMaxBindingLife = 262140
conf_show: DoRouteOptimizationCN = enabled
xfrm_cn_init: Adding policies and states for CN
xfrm_ha_init: Adding policies and states for HA
vt_server_init: VT server listens 127.0.0.1[7777] OK 4

1

Düğüm Ev Yetkilisi olarak davranıyor.

2

Yapılandırma dosyası /etc/mip6d.conf

3

IPSec kullanıyoruz

4

Localhost'da 7777. portu dinleyen bir Vt sunucusu var.

İkinci olarak Gezici Düğümde gezici IPv6'yı başlatalım. Ev yetkilisinde olduğu gibi yine init betiklerini kullanmayacağız.

# mip6d -c /etc/mip6d.conf
mip6d[9121]: MIPL Mobile IPv6 for Linux v2.0.1 started (Mobile Node) 1
main: MIPL Mobile IPv6 for Linux started in debug mode, not detaching from terminal
conf_show: config_file = /etc/mip6d.conf 2
conf_show: vt_hostname = localhost
conf_show: vt_service = 7777
conf_show: mip6_entity = 1
conf_show: debug_level = 10
conf_show: PolicyModulePath = [internal]
conf_show: DefaultBindingAclPolicy = 0
conf_show: NonVolatileBindingCache = disabled
conf_show: KeyMngMobCapability = disabled
conf_show: UseMnHaIPsec = enabled 3
conf_show: MnMaxHaBindingLife = 262140
conf_show: MnMaxCnBindingLife = 420
conf_show: MnRouterProbes = 0
conf_show: MnRouterProbeTimeout = 0.000000
conf_show: InitialBindackTimeoutFirstReg = 1.500000
conf_show: InitialBindackTimeoutReReg = 1.000000
conf_show: UseCnBuAck = disabled
conf_show: DoRouteOptimizationMN = enabled
conf_show: MnUseAllInterfaces = disabled
conf_show: MnDiscardHaParamProb = enabled
conf_show: SendMobPfxSols = enabled
conf_show: SendMobPfxAdvs = enabled
conf_show: SendUnsolMobPfxAdvs = enabled
conf_show: MaxMobPfxAdvInterval = 86400
conf_show: MinMobPfxAdvInterval = 600
conf_show: HaMaxBindingLife = 262140
conf_show: DoRouteOptimizationCN = enabled
xfrm_cn_init: Adding policies and states for CN
xfrm_mn_init: Adding policies and states for MN
conf_home_addr_info: HoA address fec0:106:2700:0:0:0:0:4 4
conf_home_addr_info: HA address fec0:106:2700:0:0:0:0:2
__tunnel_add: created tunnel ip6tnl1 (17) from fec0:106:2700:0:0:0:0:4 to fec0:106:2700:0:0:0:0:2 user count 1
conf_home_addr_info: Home address fec0:106:2700:0:0:0:0:4
flag_hoa: set HoA fec0:106:2700:0:0:0:0:4/128 iif 17 flags 10 preferred_time 4294967295 valid_time 4294967295
conf_home_addr_info: Added new home_addr_info successfully
__md_discover_router: discover link on iface eth0 (4)
vt_server_init: VT server listens 127.0.0.1[7777] OK 5
md_change_default_router: add new router fe80:0:0:0:201:2ff:fef1:91ee on interface eth1 (4)
mn_addr_do_dad: DAD succeeded!
mn_move: 1535
mn_move: in home net 6
mv_hoa: move HoA fec0:106:2700:0:0:0:0:4/64 from iface 17 to 4

1

Düğüm Gezici Düğüm olarak davranıyor.

2

Yapılandırma dosyası /etc/mip6d.conf

3

IPSec kullanıyoruz.

4

Bu iki satır Ev Adresi (HoA) ve Home Agent adresini (HA) gösterir. Daha sonra bir IPv6 tüneli yaracaklar.

5

Localhost'da 7777. portu dinleyen bir Vt sunucusu var.

6

Düğüm ev ağında olduğunu saptadığından Ev Adresini (HoA) tünelden (ip6tnl1) gerçek arayüze (eth0) değiştirir.

ifconfig komutunu kullandığımızda (ip6tnl1) tünelinin aktif olduğunu görürüz:

# ifconfig
      eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:7D:F3:03:1A 
     inet6 addr: fec0:106:2700::4/64 Scope:Site         
     inet6 addr: fe80::290:7dff:fef3:31a/64 Scope:Link     
     inet6 addr: fec0:106:2700:0:290:7dff:fef3:31a/64 Scope:Site
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:513 errors:89 dropped:89 overruns:0 frame:85
     TX packets:140 errors:41 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100 
     RX bytes:56084 (54.7 Kb) TX bytes:19212 (18.7 Kb)
     Interrupt:3 Base address:0x100

ip6tnl1  Link encap:UNSPEC HWaddr FE-C0-01-06-27-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 1
     inet6 addr: fe80::211:43ff:fecc:279c/64 Scope:Link
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1460 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)    

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:20352 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:20352 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:1840264 (1.7 MiB) TX bytes:1840264 (1.7 MiB)

1

Tünel faal ve bağlantılara hazırdır.