Denemelerin Yapılması

Deneme öncesi

Bütün yapılandırmaları önceki bölümde anlatıldığı gibi yapın. Ev ağında ve ziyaret edilen ağda farklı ESSID'lere sahip olunması özellikle önemlidir.

MN üzerinde gezici IPv6'yı başlattığınızda aşağıdaki gibi yönlendirici talebi iletileri göreceksiniz:

# tcpdump -i eth0 -vv ip6 or proto ipv6

...
13:32:54.681763 fe80::202:a5ff:fe6f:a08a > ff02::2: icmp6: router solicitation \
(src lladdr: 0:2:a5:6f:a0:8a) (len 16, hlim 255)

13:32:55.681763 fe80::202:a5ff:fe6f:a08a > ff02::2: icmp6: router solicitation \
(src lladdr: 0:2:a5:6f:a0:8a) (len 16, hlim 255)

13:32:57.681765 fe80::202:a5ff:fe6f:a08a > ff02::2: icmp6: router solicitation \
(src lladdr: 0:2:a5:6f:a0:8a) (len 16, hlim 255)
...

Hareketin Farkedilmesi

Temel olarak hareket algılama, hareketli düğüm yeni bir yönlendirici bulmak zorunda olduğunda (genellikle yeni bir bağlantıda) öntanımlı yönlendiricinin artık iki yönde de ulaşılamaz olduğu anı tespit etmek için Komşunun Ulaşılamazlığının Algılanması (Neighbor Unreachability Detection) yöntemini kullanır.

Neler olup bittiğini görmek için aşağıdaki komutların her birini (MN'de) birer xterm'de çalıştırın:

# watch ifconfig eth0
# watch route -A inet6
# tcpdump -i eth0 -vv ip6 or proto ipv6

Başka bir ağa "hareket etmek" için, MN'de aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz:

# iwconfig eth1 essid visitnet

MN artık diğer telsiz ağdadır, yönlendirici talebinde bulunduğundan dolayı (multicast) bizim AR'miz onun önekiyle birlikte cevap verecektir. MN aldığı önek ve kendi MAC adresiyle yeni IPv6 adresini yapılandıracaktır. ifconfig eth0 komutunu verirseniz yeni IPv6 adresinizi görürsünüz:

# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:7D:F3:03:1A
   inet6 addr: fec0:106:1100:0:290:7dff:fef3:31a/64 Scope:Site 1
   inet6 addr: fec0:106:2700:0:290:7dff:fef3:31a/64 Scope:Site 2
   inet6 addr: fec0:106:2700::4/64 Scope:Site         3
   inet6 addr: fe80::290:7dff:fef3:31a/64 Scope:Link      4
   UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
   RX packets:854 errors:154 dropped:154 overruns:0 frame:148
   TX packets:293 errors:58 dropped:0 overruns:0 carrier:0
   collisions:0 txqueuelen:100
   RX bytes:96536 (94.2 Kb) TX bytes:44664 (43.6 Kb)
   Interrupt:3 Base address:0x100

1

Yeni "dış" adres, AR'nin öneki ve MAC adresinin birleşiminden oluşturulmuştur.

2

Gereksiz ev ağı adresi (HA radvd iletileri ve MN autoconf'unun true değerine ayarlanmış olmasından dolayı).

3

orjinal (ev) adres.

4

Sistem açılışı sırasında üretilen yerele özgü adres.

ping6

Yazılacak...

Çekirdek IP yönlendirme tablosu

Yazılacak...

Farklı dış yerel ağlarda gezinme

Ziyaret edilen ağlarda gezinmek tek bir ağı gezmekten farklı değildir. Aklınızda olması gereken tek şey her ziyaret edilen ağ için yeni bir adres oluşturacağınızdır.

MN'nin farklı yerel ağlarda gezinmesi

 1. Yukarıdaki şekilde, MN önce fec0:106:1100::/64 ağını (visitnet) ziyaret eder.
 2. MN bundan sonra fec0:106:1000::/64 ağını (visitnet2) ziyaret eder.
 3. visitnet2'deyken MN yeni bir IPv6 adresi oluşturur ve HA'ya yeni bir bağlama güncellemesi yapar.
 4. Sonra MN eve geri döner. (Bir sonraki bölüme bakınız.)

fec0:106:1100::/64 adresi yerine fec0:106:1000::/64 adresini kullanması dışında visitnet2'deki AR aynen diğer AR (visitnet'teki) gibi yapılandırılmıştır.

Gezici düğümün visitnet'ten visitnet2' ye gitmesini sağlamak için aşağıdaki komut kullanılır (MN üzerinde):

# iwconfig eth0 essid visitnet2

Bu komutla MN'nin kendi kendini yeni ağa göre yapılandırdığını göreceksiniz:

# ifconfig eth0
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:7D:F3:03:1A
   inet6 addr: fec0:106:1000:0:290:7dff:fef3:31a/64 Scope:Site 1
   inet6 addr: fec0:106:1100:0:290:7dff:fef3:31a/64 Scope:Site
   inet6 addr: fec0:106:2700:0:290:7dff:fef3:31a/64 Scope:Site
   inet6 addr: fec0:106:2700::4/64 Scope:Site
   inet6 addr: fe80::290:7dff:fef3:31a/64 Scope:Link
   UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
   RX packets:1073 errors:212 dropped:212 overruns:0 frame:204
   TX packets:371 errors:72 dropped:0 overruns:0 carrier:0
   collisions:0 txqueuelen:100
   RX bytes:120340 (117.5 Kb) TX bytes:56912 (55.5 Kb)
   Interrupt:3 Base address:0x100

1

visitnet2'deki otomatik yapılandırılmış yeni adres.

Eve Dönüş

MN'yi eve geri getirmek için aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterli olacaktır:

# iwconfig eth0 essid homenet

HA radvd mesajlarını HA-bit kümeleriyle (AdvHomeAgentFlag) yolladığından MN eve döndüğünü bilecektir, bakınız Ev yetkilisi üzerinde radvd yapılandırması.

Gerçek yaşam testi - pürüzsüzlük

Gezici IP'nin nasıl çalıştığını gerçekten hissetmek için GnomeMeeting'i kullanın (GnomeMeeting şekline bakın ve bir netmeeting başlatın. Dikkat! IPv6 desteği almak için GnomeMeeting'in en son sürümünü kullanmalısınız). Bir "gezinti" yapın, yağdan kıl çekercesine işlediğini göreceksiniz.

GnomeMeeting

İki kablosuz ağ arasında uluslararası dolaşımı sınamak için IPv6'lı GnomeMeeting'in kullanılması