Paketin özel bir arşive gönderilmesi

Eğer bir geliştirici olarak http://people.debian.org/~hesap_ismi adresinde dupload -t hedef_ismi ile bir kişisel paket arşivi oluşturmak isterseniz, aşağıdakileri /etc/dupload.conf dosyasına eklemelisiniz:

# Geliştirici hesabı
$cfg{'hedef_ismi'} = {
    fqdn => "people.debian.org",
    method => "scpb",
    incoming => "/home/hesap_ismi/public_html/package/",
    # Duyuruya gerek yok.
    dinstall_runs => 1,
};
$cfg{'hedef_ismi'}{preupload}{'changes'} = "
    echo 'mkdir -p public_html/package' | ssh people.debian.org 2>/dev/null ;
    echo 'Paket dizini oluşturuldu!'";

$cfg{'hedef_ismi'}{postupload}{'changes'} = "
    echo 'cd public_html/package ;
    dpkg-scanpackages . /dev/null >Packages || true ;
    dpkg-scansources . /dev/null >Sources || true ;
    gzip -c Packages >Packages.gz ;
    gzip -c Sources >Sources.gz ' | ssh people.debian.org 2>/dev/null ;
    echo 'Paket arşivi oluşturuldu!'";

Burada APT arşivi hızlı ve özensizce bir SSH kabuk çalıştırılmasıyla oluşturulmuştur. dpkg-scanpackages ve dpkg-scansources ile üzerine yazılan dosyalar /dev/null'a yönlendirilmiştir. Bu yöntem Debian Geliştiricisi olmayanların paketleri kendi sunucularında tutmaları için de kullanılabilir. Bundan başka, apt-ftparchive veya başka betiklerle APT arşivi oluşturulabilir.