Paketin Derlenmesi

Artık paketi derlemeye hazır olmalıyız.