dpatch ve quilt sistemleri

dh_make ve dpkg-buildpackage komutlarının basit kullanımı, içerisinde debian/ altındaki paket yapımı için gereken dosyaları ve kaynak koda yapılmış yamaları içeren tek büyük bir diff.gz dosyası oluşturacaktır. Bu tür bir paket daha sonra kaynak ağacındaki değişiklikleri anlamak ve incelemek için biraz hantal olacaktır. Bu durum da pek hoş değildir.[46]

Yama kümesinin bakımı ve Debian paketleriyle kullanımı için pekçok yöntem önerilmiştir. dpatch ve quilt sistemleri önerilen bu yama sürdürme sistemlerinin en basitleridir. Diğerleri dbs, cdbs, v.s., dir.

dpatch veya quilt ile paketlenmiş bir pakette kaynak kodda yapılan yapılan değişiklikler debian/patches/ altında yama dosyaları olarak ve açık bir şekilde belgelendirilir ve debian/ dizini dışındaki kaynak ağacına dokunulmaz. Eğer paketinizi gönderecek bir sponsor arıyorsanız, sponsorunuzun paketinizi incelemesini hızlandırmak için bu tür açık ayrımlar ve belgelendirmeler önemlidir. dpatch ve quilt 'in kullanımı dpatch(1), dpatch-edit-patch(1) ve quilt(1)'da açıklanmaktadır. Her iki uygulama da debian/rules'da belirtilmek için uyumlu dosyalara sahiptir /usr/share/dpatch/dpatch.make ve /usr/share/quilt/quilt.make.

Eğer birisi (bu siz de olabilirsiniz) kaynak koda bir yama yaptığında pakette basit değişiklikler yapılmalıdır:

  • Kaynak ağacında -p1 yaması olması için yamayı düzenleyin.
  • dpatch patch-template komutunu kullanarak başlığı ekleyin.
  • Bunu debian/patches altına koyun.
  • Yama dosyalarının isimlerini debian/patches/00list'e ( dpatch için) veya debian/patches/series'e (quilt için) ekleyin.

dpatch CPP makrolarını kullanarak mimariye bağlı yama yapabilme yeteneğine de sahiptir.[46] Henüz Debian geliştiricisi değilseniz ve paketinizi sponsorunuzun inceledikten sonra göndermesi gerekiyorsa, paketi sponsorunuzun görüp incelemesini mümkün olduğunca kolaylaştırmanız gerekir.