debian/ altındaki diğer dosyalar

debian/ dizini altında daha başka alt dizinlerin de olduğunu göreceksiniz. Büyük çoğunluğu ex önekine veya sonekine sahiptir ki bu da örnekler (examples) manasına gelmektedir. Hepsine bir göz atın. Eğer onlardan herhangi birinin özelliklerini kullanmak ister veya ihtiyaç hissederseniz:

  • ilgili belgelere bakın (ipucu: Debian Politika Kılavuzu),
  • eğer gerekliyse dosyaları ihtiyaçlarınıza göre değiştirin,
  • eğer .ex sonekine sahipseler bunu kaldıracak şekilde tekrar isimlendirin,
  • eğer ex önekine sahipseler bunu kaldıracak şekilde tekrar isimlendirin,
  • eğer gerekliyse rules dosyasında değişiklik yapın.

Bunlardan çok kullanılan bazıları alt bölümlerde açıklanmıştır.